Thursday, 7 January 2016

Uitslag driemaandelijks bloed onderzoek

Weer een goede uitslag. Opnieuw drie maanden bonus.
Het blijft spannend. Bij andere soorten kanker is de norm dat na vijf jaar de patient kankervrij wordt verklaard.
Helaas is dit bij Multiple myeloma niet het geval. Er zal een dag komen dat de kanker cellen weer actief worden.
Een dubbel gevoel, aan de ene kant het gevoel dat ik de uitzondering op de regel zal zijn en dat de ziekte niet terugkomt en aan de andere kant het gevoel dat hoe langer ik ziekte vrij ben des te groter de kans dat de uitslag tegenvalt.
Ik durf ook nooit voor langere termijn plannen te maken. In principe kijk ik niet verder dan drie maanden.


Dit is de belangrijkste test voor multiple myeloma, Serum protein electrophoresis. Het ziekenhuis heeft pas nog betere apparatuur aangeschaft voor de test.
In deze test wordt onderzocht of er monoclonale cellen in het bloed aanwezig zijn, de aanwijzing dat er teveel plasma cellen aanwezig zijn in het beenmerg.
Indien dit het geval is zal er rechts een grote spike te zien zijn Mspike genoemd.
Bij mij is de spike een na laatst rechts verdacht maar blijft al een hele tijd klein.