Sunday, 12 January 2014

Bloedonderzoek uitslag

Het ziet er nog steeds goed uit maar de immunoglobine A sluipt langzaam omhoog al blijft deze nog ruim beneden de gevarenzone.
Volgende bloedonderzoek over drie maanden.

No comments:

Post a Comment