Sunday, 6 April 2014

Weer mijn driemaandelijkse ontmoeting gehad met de specialist.

Vandaag weer uitslag gehad van mijn bloedonderzoek.
Nog steeds normale waarden met een nog steeds licht stijgende immunoglobine A, ofschoon nog steeds ruim binnen de marges.
 De specialist vind het toch wel heel erg bijzonder dat na zoveel jaren de waarden nog steeds goed zijn. Omdat de kankercellen kunnen muteren en dan niet zichtbaar zijn in de standaard tests wil ze dan ook mijn urine onderzoeken, krijg ik een MRI scan om eventuele tumoren op te sporen en een serum free light chain test die gevoeliger is dan de testen die nu steeds worden gedaan..

Ik blijf optimistisch en ga ervan uit dat alles dan ook goed is.

No comments:

Post a Comment