Sunday, 5 May 2013

Gisteren uitslag gehad van mijn bloed en urine onderzoek. Bloedwaarden zijn nog steeds goed, wel veel bacterien in de urine. Nog geen infectie maar we moeten dat in de gaten houden.
De dokter wees me nog even op het feit dat bijna vier jaar na mijn stamceltransplantatie ik bij de weinige gelukkigen behoor omdat gemiddeld na twee of drie jaar de kanker bij de meeste patienten weer terug komt.

Wel moeten er binnenkort röntgen foto's worden gemaakt van mijn botten en dan vooral van mijn ruggewervels om te kijken in hoeverre die nog meer zijn ingezakt. Dit omdat ik toch veel last heb. Het gevaar is ook altijd aanwezig dat de wervels zenuwem gaan blokkeren met verlamdheid tot gevolg.
Eventueel zou ik een operatie kunnen ondergaan waarbij eerst een ballon wordt ingebracht in de wervel die wordt opgeblazen, waarna er een soort cement in wordt gespoten.

No comments:

Post a Comment