Thursday, 2 May 2013

Het bezwaar dat ik heb ingediend tegen de beslissing van een invaliditeitspensioen toegekend lager dan mijn uitkering is afgewezen.
De medische "specialist" heeft geconstateerd dat mijn bloedwaarden binnen de norm zijn en dan vooral dat ik geen bloedarmoede heb.
De idioot heeft geen rekening gehouden met aangetaste ruggewervels door tumoren.
Natuurlijk laat ik me niet ontmoedigen en heb ik het een en ander op papier gezet om in beroep te gaan.

No comments:

Post a Comment